1. Video giới thiệu dự án Tây Đô Ecopark

2. Lễ khánh thành Khu Nhà Mẫu Tây Đô Ecopark

2. Cập nhật các tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ THAM QUAN NHÀ THỰC TẾ BÀN GIAO